پایه و براکت های خیابانی

Basic & Brackets Street

راش

RASH RO-B 6160

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • مناسب جهت نصب: پروژکتورهای خیابانی و براکت های چند وجهی
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • مزایا: قابلیت تولید با پوشش گالوانیزه گرم
 • مزایا: قابلیت تولید در ارتفاع های سفارشی

سپیدار - چند مقطعی

SEPIDAR RO-B 6290

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • مناسب جهت نصب: پروژکتورهای خیابانی و براکت های چند وجهی
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • مزایا: قابلیت تولید با پوشش گالوانیزه گرم
 • مزایا: قابلیت تولید در ارتفاع های سفارشی

براکت ۲ - دو طرفه

BRACKET-2 RO-U 9522

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • مناسب جهت نصب: پروژکتورهای خیابانی دستک دار ۲۵۰ و ۴۰۰ وات بخار سدیم و جیوه
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • مزایا: قابلیت تولید با پوشش گالوانیزه گرم

براکت ۴ - چهار طرفه

BRACKET-4 RO-U 9524

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • مناسب جهت نصب: پروژکتورهای خیابانی دستک دار ۲۵۰ و ۴۰۰ وات بخار سدیم و جیوه
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • مزایا: قابلیت تولید با پوشش گالوانیزه گرم

براکت ۶ - شش طرفه

BRACKET-6 RO-U 9526

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • مناسب جهت نصب: پروژکتورهای خیابانی دستک دار ۲۵۰ و ۴۰۰ وات بخار سدیم و جیوه
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • مزایا: قابلیت تولید با پوشش گالوانیزه گرم

براکت ۸ - هشت طرفه

BRACKET-8 RO-U 9528

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • مناسب جهت نصب: پروژکتورهای خیابانی دستک دار ۲۵۰ و ۴۰۰ وات بخار سدیم و جیوه
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • مزایا: قابلیت تولید با پوشش گالوانیزه گرم