پایه چراغ های پارکی

Basic Park lights

صفحه ۱

سپنتا

SEPANTA RO-P 4076

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومینیوم اکستروژن
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • جنس حباب پایه: اکرولیک شیری
 • نوع لامپ (مرکز پایه) : COB ۶ وات
 • نوع لامپ (بدنه): SMDنواری 12 ولت
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

برمودا

BERMODA RO-P 4376

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومینیوم اکستروژن
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • جنس حباب پایه: اکرولیک شیری
 • نوع لامپ (مرکز پایه) : COB ۴۸ وات
 • نوع لامپ بدنه: SMD نواری ۱۲ ولت
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

ایلیا ۱ - یکطرفه

ILIYA-1 RO-P 4176

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومینیوم اکستروژن
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • جنس حباب پایه: اکرولیک شیری
 • نوع لامپ (مرکز پایه) : 24واتCOB
 • نوع لامپ بدنه: SMD نواری ۱۲ ولت
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

ایلیا ۲ - دو طرفه

ILIYA-2 RO-P 4276

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومینیوم اکستروژن
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • جنس حباب پایه: اکرولیک شیری
 •  نوع لامپ (مرکز پایه) :  COB 2*24 وات
 • نوع لامپ بدنه: SMD نواری ۱۲ ولت
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

کارن ۱

KAREN-1 RO-P 4056

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • نوع لامپ (مرکز پایه) : COB ۴۲ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • مزایا قابل استفاده با لامپ ۳۶ وات FPL

کارن ۲

KAREN-2 RO-P 4066

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • نوع لامپ (مرکز پایه) : COB ۴۲ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • مزایا قابل استفاده با لامپ ۳۶ وات FPL

کارنا ۲

KARENA-2 RO-P 4067

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • نوع لامپ : COB ۲*۴۲ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • مزایا قابل استفاده با دو عدد لامپ ۳۶ وات FPL

کارنا ۴

KARENA-4 RO-P 4068

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • نوع لامپ : COB ۴*۲۸ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • مزایا قابل استفاده با چهار عدد لامپ ۴۲ وات FPL

نیایش ۱ - یکطرفه

NIYAYESH-1 RO-P 4648

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه فولاد، سر چراغ آلومینیوم
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • نوع لامپ : ۴۲ واتCOB
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • قابل استفاده با دو عدد لامپ ۴۰ وات 

نیایش ۲ - دو طرفه

NIYAYESH-2 RO-P 4649

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه فولاد، سر چراغ ها آلومینیوم
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • نوع لامپ : ۴۲*۲ وات COB
 • نوع لامپ (مرکز پایه) : COB ۶ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • قابل استفاده با ۴ عدد لامپ ۴۰ وات  (هر طرف ۲ عدد)

سهند

SAHAND RO-P 4024

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • نوع لامپ (مرکز پایه) : COB ۶ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

سبلان

SABALAN RO-R 4025

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • نوع لامپ (مرکز پایه) : COB ۶ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV