پایه چراغ های خیابانی

Basic Street Lights

عقیق

AGHIGH RO-R 8090

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه و بازو ها فولاد، دیگر اجزا آلومینیوم
 • سطح مقطع محل نصب چراغ خیابانی: دایره به قطر ۶۰ میلی متر
 • مناسب جهت نصب: چراغ های خیابانی لاک پشتی ۲۵۰ و ۴۰۰ وات بخار جیوه و سدیم
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • مزایا: قابلیت تولید در ارتفاع های سفارشی

یاقوت

YAGHOUT RO-R 8010

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه و بازو ها فولاد، دیگر اجزا آلومینیوم
 • سطح مقطع محل نصب چراغ خیابانی: دایره به قطر ۶۰ میلی متر
 • مناسب جهت نصب: چراغ های خیابانی لاک پشتی ۲۵۰ و ۴۰۰ وات بخار جیوه و سدیم
 • جنس حباب چراغ پارکی: پلی کربنات
 • چراغ پارکی مناسب جهت لامپ : ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سر پیچ :  E27
 • مزایا: قابلیت تولید در ارتفاع های سفارشی

زمرد

ZOMOROD RO-R 7020

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه و بازو ها , و کاور پایه فولاد، دیگر اجزا آلومینیوم
 • سطح مقطع محل نصب چراغ خیابانی: دایره به قطر ۶۰ میلی متر
 • مناسب جهت نصب: چراغ های خیابانی لاک پشتی ۲۵۰ و ۴۰۰ وات بخار جیوه و سدیم
 • جنس حباب چراغ پارکی: پلی کربنات
 • چراغ پارکی مناسب جهت لامپ : ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سر پیچ :  E27
 • مزایا: قابلیت تولید در ارتفاع های سفارشی

اوتانا

OTANA RO-R 7030

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • جنس حباب: اکرولیک شیری
 • مناسب جهت لامپ: ۸۵*۵ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سر پیچ E27

پارسا

PARSA RO-B 6512

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • سطح مقطع محل نصب چراغ خیابانی: دایره به قطر ۴۰ میلی متر
 • مناسب جهت نصب: چراغ های خیابانی لاک پشتی ۲۵۰ و ۴۰۰ وات بخار جیوه و سدیم
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • مزایا: قابلیت تولید در ارتفاع های سفارشی

پارمیدا

PARMIDA RO-B 6515

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • سطح مقطع محل نصب چراغ خیابانی: دایره به قطر ۴۰ میلی متر
 • مناسب جهت نصب: چراغ های خیابانی لاک پشتی ۲۵۰ و ۴۰۰ وات بخار جیوه و سدیم
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • مزایا: قابلیت تولید در ارتفاع های سفارشی

فروزان

FROOZAN RO-B 6521

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • سطح مقطع محل نصب چراغ خیابانی: دایره به قطر ۴۰ میلی متر
 • مناسب جهت نصب: چراغ های خیابانی لاک پشتی ۲۵۰ و ۴۰۰ وات بخار جیوه و سدیم
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • مزایا: قابلیت تولید در ارتفاع های سفارشی

توکا

TOOKA RO-R 6522

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • سطح مقطع محل نصب چراغ خیابانی: دایره به قطر ۴۰ میلی متر
 • مناسب جهت نصب: چراغ های خیابانی لاک پشتی ۲۵۰ و ۴۰۰ وات بخار جیوه و سدیم
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • مزایا: قابلیت تولید در ارتفاع های سفارشی

ستایش

SETAYESH RO-R 7650

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه فولاد، سر چراغ ها  آلومینیوم و فولاد
 • جنس حباب : شیشه سکوریت
 • مناسب جهت نصب: لامپ های  ۲۵۰ و ۴۰۰ وات بخار جیوه و سدیم
 • نوع لامپ (مرکز پایه) :  ۲۰ وات cob
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • مزایا: قابلیت تولید در ارتفاع های سفارشی

برج نوری

BORJ NOORI RO-R 6530

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • مناسب جهت نصب، براکت های چند وجهی
 • مزایا: قابلیت تولید با پوشش گالوانیزه گرم
 • مزایا: قابلیت تولید در ارتفاع های سفارشی

میکا

MIKA RO-R 6525

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • سطح مقطع محل نصب چراغ خیابانی: دایره به قطر ۴۰ میلی متر
 • مناسب جهت نصب: چراغ های خیابانی لاک پشتی ۲۵۰ و ۴۰۰ وات بخار جیوه و سدیم
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • مزایا: قابلیت تولید در ارتفاع های سفارشی

البرز

ALBORZ RO-B 6532

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • سطح مقطع محل نصب چراغ خیابانی: دایره به قطر ۴۰ میلی متر
 • مناسب جهت نصب: چراغ های خیابانی لاک پشتی ۲۵۰ و ۴۰۰ وات بخار جیوه و سدیم
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • مزایا: قابلیت تولید در ارتفاع های سفارشی

وارش

varesh RO-R 6010

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه و سرچراغ فولاد
 • نوع لامپ : watt 140 LED
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • مزایا: قابلیت تولید در ارتفاع های سفارشی

اورست

Everest RO-R 8110

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه فولاد و سرچراغ آلومینیوم
 • نوع لامپ : (watt 140 PowerLED)*6 همراه با لنز پروانه ای
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV