سر چراغ ها

Head lights

صفحه ۱

مرسده ۱ - LED

MERSEDEH-1 RO-C 6524

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومینیوم
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • نوع لامپ  ۷۶ وات cob
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

مرسده ۲ - LED

MERSEDEH-2 RO-C 6525

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی پروپیلن
 • مناسب جهت لامپ ۲*۴۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سر پیچ E27

مرسده ۳ - LED

MERSEDEH-3 RO-C 6505

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سر پیچ E27

زیما

ZIMA RO-C 3082

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد و آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سر پیچ E27

زنبق

ZANBAGH RO-C 3083

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد و آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سر پیچ E27

زرین

ZARIN RO-C 3084

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد و آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سر پیچ E27

ملیکا

Melika RO-C 6500

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومنیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ: ۵۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

کارو ۱

KARO-1 RO-C 6546

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ: ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

کارو۲

KARO-2 RO-C 6547

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومینیوم
 • جنس حباب : اکرولیک شیری
 • مناسب جهت لامپ: ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

ارغوان

ARGHAVAN RO-C 3031

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ: ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

آفتابگردان

AFTABGARDAN RO-C 3030

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومنیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ: ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

درسا

DORSA RO-C 6575

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ: ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27