پایه چراغ های چمنی

Basic Lawn lights

صفحه ۲

کسری ۱

KASRA-1 RO-L 2054

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شیری
 • مناسب جهت لامپ ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

کسری ۲

KASRA-2 RO-L 2055

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شیری
 • مناسب جهت لامپ ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

آیدین ۱ - یکطرفه

AYDIN-1 RO-L 2058

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه فولاد، سر چراغ آلومینیوم
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • نوع لامپ ۲۰ وات cob
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • مزایا: قابلیت استفاده با لامپ ۲۰ وات

آیدین ۲ - دو طرفه

AYDIN-2 RO-L 2059

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه فولاد، سر چراغ ها آلومینیوم
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • نوع لامپ ۲۰*۲ وات cob
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • مزایا: قابلیت استفاده با دو عدد لامپ ۲۰ وات

صدرا

SADRA RO-L 2050

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه فولاد، درپوش آلومینیوم
 • جنس حباب : اکرولیک شیری
 • مناسب جهت لامپ ۳۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

پویا

POUYA RO-L 2150

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه فولاد، سر چراغ آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی پروپیلن
 • مناسب جهت لامپ ( مقطع بالا) ۳۰ وات
 • مناسب جهت لامپ ( مقطع پایین) ۴۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

آزیتا

AZITA RO-L 2077

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومینیوم اکستروژن
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • جنس حباب پایه: اکرولیک شیری
 • :  نوع لامپ مرکز پایه:  ۶ وات cob
 • نوع لامپ بدنه: SMD نواری ۱۲ ولت
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

رزیتا

ROZITA RO-L 2076

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومینیوم اکستروژن
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • جنس حباب پایه: اکرولیک شیری
 • :  نوع لامپ مرکز پایه:  ۶ وات cob
 • نوع لامپ بدنه: SMD نواری ۱۲ ولت
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

آیدا

AYDA RO-L 2020

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه و سرچراغ فولاد، درپوش آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی پروپیلن
 • مناسب جهت لامپ ۴۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

ارس - چمنی

ARAS RO-L 2048

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • نوع لامپ ۶ وات COB
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

نقش جهان

NAGHSH JAHAN RO-L 2040

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومینیوم
 • جنس حباب : اکرولیک شیری
 • مناسب جهت لامپ ۵۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

کتیبه

KATIBEH RO-L 2080

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه فولاد،کاور چدن
 • جنس حباب : اکرولیک شیری
 • مناسب جهت لامپ ۴۰*۴ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

آران

Aran RO-L 2080

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • نوع لامپ 7 وات COB
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

آوا

Ava RO-L 2080

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • نوع لامپ 7 وات COB
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

دایان

Dayan RO-L 2080

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • نوع لامپ 7 وات COB
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

کیتا

Kita RO-L 2080

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • نوع لامپ 4 وات COB
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • قابلیت تولید در ارتفاع های 40 و 60 سانتیمتری

کیا

Kia RO-L 2080

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • نوع لامپ 7 وات COB
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • قابلیت تولید در ارتفاع های 40 و 80 سانتیمتری

پانیذ

Paniz RO-L 2080

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • نوع لامپ 7 وات COB
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • قابلیت تولید در دو طرح

ترانه

Taraneh RO-L 2080

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • نوع لامپ 7 وات COB
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

ماکان

Macan RO-L 2080

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شیری
 • مناسب جهت لامپ 40 وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

رونیکا

Ronika RO-L 2080

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شفاف
 • نوع لامپ 7 وات COB
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV