پایه چراغ های پارکی

Basic Park lights

صفحه ۲

آریانا ۱ - یکطرفه

ARIYANA 1 RO-P 4031

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه و بازو فولاد، سر چراغ پلی پروپیلن
 • جنس حباب : پلی پروپیلن
 • مناسب جهت لامپ: ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ: E27

آریانا ۲ - دو طرفه

ARIYANA 2 RO-P 4042

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه و بازو ها فولاد، سر چراغ ها پلی پروپیلن
 • جنس حباب : پلی پروپیلن
 • مناسب جهت لامپ: ۶۰*۲ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ: E27

خلیج فارس ۱ - یکطرفه

KHALIJ FARS 1 RO-P 4080

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه فولاد، سر چراغ  آلومینیوم
 • جنس حباب : شیشه سکوریت
 • مناسب جهت لامپ: ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ: E27
 • مزایا: قابل استفاده با لامپ cob ۴۲ وات

خلیج فارس ۲ - دو طرفه

KHALIJ FARS 2 RO-P 4082

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه فولاد، سر چراغ ها آلومینیوم
 • جنس حباب : شیشه سکوریت
 • مناسب جهت لامپ: ۶۰*۲ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ: E27
 • مزایا: قابل استفاده با دو عدد لامپ COB  ۴۲ وات 

ارس ۱

ARAS-1 RO-P 4046

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • جنس حباب : شیشه سکوریت
 • نوع لامپ (مرکز پایه) : COB ۲۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

ارس ۲

ARAS-2 RO-P 4064

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • جنس حباب : شیشه سکوریت
 • نوع لامپ (مرکز پایه) : COB ۲۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

پارسیس

PARSIS RO-P 4665

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شیری
 • مناسب جهت لامپ : ۵۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ: E27

پارمیس

PARMIS RO-P 4636

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شیری
 • مناسب جهت لامپ(قسمت بالا) : ۵۰ وات
 • مناسب جهت لامپ (قسمت میانی): 4 عدد لامپ 36وات FPL
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ (قسمت بالا) : E27

آفتابگردان ۱ - یکطرفه

AFTAB GARDAN-1 RO-P 4017

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه و بازو فولاد، سر چراغ آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ : ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ: E27

آفتابگردان ۲ - دو طرفه

AFTAB GARDAN-2 RO-P 4018

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات :بدنه و بازوها فولاد، سرچراغ ها آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ: 2*60وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ: E27

ارغوان ۱ - یکطرفه

ARGHAVAN-1 RO-P 4014

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه و بازو فولاد، سر چراغ آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ : ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ: E27

ارغوان ۲ - دو طرفه

ARGHAVAN-2 RO-P 4016

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه و بازو ها فولاد، سر چراغ هاآلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ : ۶۰*۲ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ: E27