پایه چراغ های پارکی

Basic Park lights

صفحه ۴

بهار

BAHAR RO-P 4300

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه و بازو ها فولاد، سر چراغ ها آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ : ۵۰*۲ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سر پیچ E27

شهاب

SHAHAB RO-P 4600

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه و بازو ها فولاد، سر چراغ ها آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ : ۵۰*۲ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سر پیچ E27

اطلس

ATLAS RO-P 4644

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شیری
 • مناسب جهت لامپ : ۵۰*۴ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

روژان

ROZHAN RO-P 4630

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شیری
 • مناسب جهت لامپ : ۵۰*۳ وات
 • نوع لامپ مرکز پایه :6 وات COB
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

کارو ۱

KARO-1 RO-P 4626

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه و بازو فولاد، سر چراغ آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سر پیچ: E27

کارو 2

KARO-2 RO-P 4627

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه و بازو فولاد، سر چراغ آلومینیوم
 • جنس حباب : اکرولیک شیری
 • مناسب جهت لامپ ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سر پیچ: E27

یاقوت ۱ - یکطرفه

YAGHOUT-1 RO-P 4681

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه و بازو فولاد، کاور و سر چراغ آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سر پیچ: E27

یاقوت ۲ - دو طرفه

YAGHOUT-2 RO-P 4682

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه و بازوها فولاد، کاور و سر چراغ ها آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ ۲*۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سر پیچ: E27

نگاران

NEGARAN RO-P 4034

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : بدنه و بازو فولاد، کاور واسطه و سر چراغ آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سر پیچ: E27
 • مزایا: قابل استفاده با دو عدد لامپ ۳۶ وات FPL

کوهسنگی

KOUHSANGI RO-P 4615

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شیری
 • مناسب جهت لامپ : ۵۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ: E27

توسکا ۲

TOOSKA-2 RO-P 4622

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شیری
 • مناسب جهت لامپ : ۵۰*۲ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سر پیچ: E27

توسکا ۳

TOOSKA-3 RO-P 4623

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • جنس حباب : اکرولیک شیری
 • مناسب جهت لامپ : ۵۰*۳ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سر پیچ: E27