سر چراغ ها

Head lights

صفحه ۳

کلبه ۱

KOLBEH-1 RO-C 3080

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد و آلومینیوم
 • جنس حباب : اکرولیک  شیری
 • مناسب جهت لامپ: ۵۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

کلبه ۲

KOLBEH-2 RO-C 3081

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد و آلومینیوم
 • جنس حباب : اکرولیک  شیری
 • مناسب جهت لامپ: ۴۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

هرمی

HERAMI RO-C 6545

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومینیوم
 • جنس حباب : اکرولیک  شیری
 • مناسب جهت لامپ: ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

سپیده

SEPIDEH RO-C 6595

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ: ۴۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

شبنم

SHABNAM RO-C 6590

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ: ۴۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

نگار

NEGAR RO-C 3020

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ: ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

ماهان ۱

MAHAN-1 RO-C 6520

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی پروپیلن یا پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ: ۵۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

ماهان ۲

MAHAN-2 RO-C 6563

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی پروپیلن یا پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ: ۲*۵۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

ماهان ۳

MAHAN-3 RO-C 6506

مشخصات فنی:

 •  جنس قطعات : آلومینیوم و پلی کربنات 
 • جنس حباب : پلی پروپیلن یا پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ: ۴۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

مبینا

MOBINA-2 RO-C 6570

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ: ۵۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

ملینا

MELINA RO-C 6572

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ: ۵۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

ملیسا

MELISA RO-C 6509

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ: ۵۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27