نمایشگاه دائمی

Roshana Permanent Exhibition

مراسم افتتاحیه نمایشگاه